• Platformă deschisă

    care să faciliteze şi să medieze colaborarea pe multiple nivele între educaţie si sectorul afacerilor, să promoveze schimbul simplu de idei şi inovarea colaborativă.

  • Punte de legătură

    între comunități, mediul academic și cel al afacerilor

  • Parteneriate colaborative

    Educaţia şi sectorul afacerilor au de înfruntat multe provocări comune. Unele sunt complexe din cauza faptului că între aceste domenii nu a existat o legătură strânsă. Un obiectiv important al fundației este de conectare a celor două domenii.

Cercetareaplicativain afaceri
Comunitatide practica
Reteleinterorganizationalecolaborative

Departamentul Editorial

Strategia de poziționare a Fundației Romane pentru Inteligența Afacerii pentru atingerea scopului său prin diseminarea de rezultate și colaborări științifice se realizează prin Departamentul Editorial.

Mai mult

Departamentul Consultanta

REPERT Innovate Business, ca departament de consultanta al Fundatiei, a fost creat cu scopul de a contribui la dezvoltarea economică a României. Acestlucru îl realizăm prin creștere aperformanței din companii, identificarea de oportunităținoi de afacerișidezvoltarea profesionalismului cu care românii își conduc și administrează companiile.

1. Strategie Evoluția companiei dumneavoastra este dictată de strategia asumată și implementată. Definită ca reacția organizației la oportunitățile, schimbărie și dificultățile din mediul extern în funcție de competența și resursele organizației, strategia este esențială pentru a arăta calea către succesul companiei. O companie fără o strategie este sortită falimentului !

2. Operațiuni Operațiunile arată maniera în care va fi implementată strategia prin totaliatatea mijloacelor utilizate.Eficiența acestor operațiuni se reflectă în profitabilitatea activității companiei dumneavoastră. Cu cât acestea sunt corelate între ele, urmând în același timp strategia, rezultatele vor fi performante.

3. Resurse Pentru realizarea operațiunilor sunt necesare resursele ce pot fi umane, financiare, know-how și materiale ce necesită a fi gestionate pentru a obține maximul de eficiență. Modalitatea de obținere a acestora, precum și gestionarea corespunzătoare în acord cu operațiunile ce conduc la implementarea strategiei constituie obiectivul de performanță ce ne propunem să îl asigurăm prin serviciile oferite.

Mai mult

Departamentul Evenimente

Organizarea de evenimente academice are ca scop dezvoltarea unei platforme de dezbateri în societatea românească, pe teme diverse, de la economie la social.

Pentru popularizarea publicatiilor departamentului, am inițiat o serie de evenimente sub denumirea SEA (Share. Empower. Awareness), evenimente care reunesc oameni de știintă din mediul academic, lideri de afaceri și profesioniști. În cadrul acestor evenimente au loc schimburi de informații și se împărtășesc idei creative și inovative, abordări, strategii și rezultate ale cercetărilor, se dezbat provocări întâlnite în practică precum și soluții adoptate. Evenimentele SEA includ:

ͼ O Conferință Internațională anuală, eveniment adresat în primul rând comunității academice. În cadrul acesteia intenționăm să atragem delegați din toate colțurile României cât și din Uniunea Europeană. Conferința este stabilită într-o locație diferită în fiecare an;

ͼ În afara Conferinței Internaționale, la nivel național, am inițiate o serie de evenimente mai mici sau de conferințe tematice. Deoarece ne adresăm atât mediului academic cât și practicienilor, scopul nostru principal constă în sporirea numărului de specialiști români, în creșterea audienței publicului larg cu privire la specificitatea culturală, a abordărilor interculturale în afaceri și management și de asemenea, în dezvoltarea cercetării specifice în universitățile Românești. Evenimentele au rolul de a supune dezbaterii anumite idei sau controverse de actualitate din sfera vieții socio-economice;

ͼ Ateliere de lucru (tip ”workshop”);

ͼ ”Seminarul Național Doctoral”, cu scopul de a pune în relație ideile și viziunile cercetătorilor și doctoranzilor cu arii de expertiză în multiple domenii de la universitățile din România și nu numai.

Mai mult