• Platformă deschisă

    care să faciliteze şi să medieze colaborarea pe multiple nivele între educaţie si sectorul afacerilor, să promoveze schimbul simplu de idei şi inovarea colaborativă.

  • Punte de legătură

    între comunități, mediul academic și cel al afacerilor

  • Parteneriate colaborative

    Educaţia şi sectorul afacerilor au de înfruntat multe provocări comune. Unele sunt complexe din cauza faptului că între aceste domenii nu a existat o legătură strânsă. Un obiectiv important al fundației este de conectare a celor două domenii.

Cercetareaplicativain afaceri
Comunitatide practica
Reteleinterorganizationalecolaborative

Departamentul Editorial

Stratagema de poziționare a Fundației Romane pentru Inteligența Afacerii pentru atingerea scopului său prin diseminarea de rezultate și colaborări științifice se realizează prin Departamentul Editorial. Jurnalele cu apariție periodică atrag și diseminează articole de înaltă ținută științifică.

Jurnalul ”Management Intercultural”, cu apariție neîntreruptă din 1999, a fost fundamentat ca ediție în limba română, destinată popularizării interculturalității către vorbitorii de limbă română.

Jurnalul ”Cross-Cultural Management Journal”, editat în limba engleză, dorește să furnizeze un mecanism de diseminare și promovare a celor mai noi cercetări din managementul intercultural.

Jurnalul ”Network Intelligence Studies”, este o publicație specializată în studiul rețelelor colaborative interorganizaționale.

Jurnalul ”SEA - Practical application of science”, este un jurnal cu abordare multidisciplinară care diseminează și încurajează cercetări cu aplicabilitate în practică.

Mai mult

Departamentul BXB

Departamentul BXB (Business x Business) a fost creat cu scopul de a facilita și construi sisteme colaborative. Obiectivele departamentului sunt:

1. Formarea de comunităţi colaborative şi inovaţionale care includ organizaţii economice, cercetători, absolvenţi universitari și/sau studenţi. Construirea de ecosisteme și comunități de practică între parteneri ai mediului de afaceri și facultăți cu profil socio-economic sau din științe fundamentale;

2. Facilitarea de parteneriate strategice prin:

• Colaborarea în cercetare-dezvoltare cu departamente, facultăți și universități în domeniile tehnologiei informației si comunicațiilor, știintelor economice, energiei sustenabile, știintelor fundamentale (matematica, fizica, chimie), stiintelor naturii, biotehnologiei, stiintelor medicale.

• Conceperea și coordonarea de programe multianuale cu participarea firmelor ce activeaza în domenii cheie de afeceri, a universităților de tradiție din țară, dar și initierea de programe cu noi institutii de învatamânt superior.

Mai mult

Departamentul Evenimente

Organizarea de evenimente academice are ca scop dezvoltarea unei platforme de dezbateri în societatea românească, pe teme diverse, de la economie la social.

Pentru popularizarea publicatiilor departamentului, am inițiat o serie de evenimente sub denumirea SEA (Share. Empower. Awareness), evenimente care reunesc oameni de știintă din mediul academic, lideri de afaceri și profesioniști. În cadrul acestor evenimente au loc schimburi de informații și se împărtășesc idei creative și inovative, abordări, strategii și rezultate ale cercetărilor, se dezbat provocări întâlnite în practică precum și soluții adoptate.

O Conferință Internațională anuală, eveniment SEA adresat în primul rând comunității academice atrage delegați din toate colțurile României cât și din Uniunea Europeană, Asia și America.

Mai mult