TOP

Evenimentele FRIA

În spectrul evenimentelor de analiză și dezbateri, cele centrate pe diseminare științifică se diferențiază prin calitatea invitaților și mai ales a ideilor reieșite din dezbatere. Conferințele își propun să se detașeze de mesajul clasic, reactiv, și să furnizeze soluții, să anticipeze evoluții, să identifice elemente din calendarul economic care pot oferi imagine mult mai clară privind realitatea cotidiană și perspectivele din viitor.

EVENIMENTELE FRIA
urmăresc să reunescă oameni de știintă din mediul academic, lideri de afaceri și profesioniști. În cadrul acestor evenimente au loc schimburi de informații și se împărtășesc idei creative și inovative, abordări, strategii și rezultate ale cercetărilor, se dezbat provocări întâlnite în practică precum și soluții adoptate. Strategia de poziționare a Fundației Romane pentru Inteligența Afacerii pentru atingerea scopului său prin implementarea de programe constă în dezvoltarea unei platforme de dezbateri în societatea românească, pe teme diverse, de la economie la social.

The FRIA Events have the following aims:
- to act as a bridge between communities, research and business;
- to act as an interdisciplinary forum for the discussion of research ideas;
- to promote active collaboration amongst researchers from diverse parent disciplines, professionals and business leaders;
- to provide a framework in which postgraduate students can see their work in a national context;

Evenimentele FRIA includ:
• Conferințele Internaționale SEA (Share. Empower. Awareness), evenimente adresate în primul rând comunității academice. În cadrul acestestora, intenționăm să atragem delegați din toate colțurile României cât și din Uniunea Europeană. Conferința este stabilită într-o locație diferită de la ediție la ediție;
• Evenimentele NORD (Networking, Observing, Rethinking & Disrupting) se desfășoară sub forma unor Conferințe tematice sau Ateliere de lucru (tip ”workshop”). Deoarece ne adresăm atât mediului academic cât și practicienilor, scopul nostru principal constă în sporirea numărului de specialiști români, în creșterea audienței publicului larg cu privire la specificitatea culturală, a abordărilor interculturale în afaceri și management și de asemenea, în dezvoltarea cercetării specifice în universitățile Românești. Evenimentele au rolul de a supune dezbaterii anumite idei sau controverse de actualitate din sfera vieții socio-economice , a abordărilor umaniste sau al științelor reale, aplicate;
”The HUB” (seminarul cercetătorilor și doctoranzilor), cu scopul de a pune în relație ideile și viziunile cercetătorilor și doctoranzilor cu arii de expertiză în multiple domenii de la universitățile din România și nu numai.

Consultanță

Participarea în sisteme colaborativea companiilor pe teme precum antreprenoriatul social, responsabilitatea socială, mediul concurential, managementul inovării, managementul schimbării, antreprenoriatul public, dezvoltarea resurselor umane, strategii de marketing, comportamentul consumatorului, leadership antreprenorial, determina cresterea performantei companiei. Totodată, implicarea în rețele colaborative poate avea ca obiectiv identificarea unor potenţiale soluţii aplicabile prin parteneriat şi colaborare.