TOP

editori științifici

Adriana Manolică
Profesor Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi

Cursuri predate:
Marketing
Comportamentul Consumatorului
Marketing Internaţional

Domenii de interes:
Marketing
Comportamentul Consumatorului
Marketing Internaţional

Către pagina instituției

Daniela Agheorghiesei
Profesor Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi

Cursuri predate:
Management
Etică în afaceri și administrația publică
Merchandising
Managementul centrelor comerciale

Domenii de interes:
Management
Etică organizațională
Retailing
Antreprenoriat

A publicat patru cărți de unic autor, trei cărți în calitate de coautor și peste 60 de articole și studii (ISI și BDI).

A lucrat ca expert la formularea grilei de calificări pentru programele de studii din învățământul superior, domeniile de studiu Management (licență) și Administrarea Afacerilor (master). A participat la mai multe stagii de pregătire și schimburi de experiență profesională la prestigioase universități din străinătate.

Către site

Florin Alexandru Luca
Conferențiar Universitatea "Gheorghe Asachi" Iaşi

Preşedinte al Comisiei pentru Studierea Problemelor de Marketing, ACADEMIA ROMÂNĂ - Filiala Iasi. Şef al Colectivului de Economie şi Marketing de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Coordonator al programelor de studii universitare de master:
Marketing Industrial
Evaluare şi dezvoltare imobiliară
Antreprenoriat imobiliar

Autor a peste 100 de cărţi şi articole ştiinţifice în ţară şi străinătate. Director şi membru în 14 granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică. Şapte premii la saloane internaţionale de inventică şi creativitate.

Către pagina instituției

Constantin Valer Necula
Conferențiar Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Cursuri predate:
Formare duhovniceascăși misionară
Catehetică, pedagogie creștină și omiletică
Structuri retorice patristice
comunicare intraparohială
Precepte religioase în certificare halal și koșer

Domenii de interes:
teologie, comunicare, sociologia religiei, pedagogie, psihologie socială, media

A publicat: 60 de cărți de unic autor, științifice și de popularizare; 5 cărți coautor; peste 40 de studii de specialitate (ISI și Scopus); sute de articole; emisiuni Radio și Tv;

A lucrat în proiecte naționale catehetice („Hristos împărtășit copiilor”; „Alege Școala”), editor de texte omiletice și istoria retoricii bisericești, implicat în proiecte de asistare a persoanelor cu dependențe de substanțe (Președintele Crucii Albastre din România), realizator de emisiuni radio și Tv, participant la dezbateri publice. Este preot ortodox, Consilierul Mitropolitului Ardealului. A participat la diferite stagii de pregătire și în schimburi de experiență cu universități și asociații de profil din Franța, Belgia, Italia și Slovenia și cu diferite asociații profesionale și catedre în domeniu (Echipa Europeană de Cateheză, Institutul Catolic- Paris, Universitatea Saleziană-Roma)

Către pagina instituției

Irina Manolescu
Conferențiar Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi

Cursuri predate:
Managementul proiectelor
Evaluare si amenajare turistica

Domenii de interes:
Managementul proiectelor
Managementul teritoriului

Către pagina instituției

Angelica-Nicoleta Neculăesei
Conferențiar Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi

Cursuri predate:
Management intercultural
Comunicare interculturală în afaceri
Managementul strategic al resurselor umane

Domenii de interes:
Management intercultural
Praxeologie
Epistemologie economică

Premiată de Societatea Academică de Management din România şi cu Premiul III AFER – al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România pentru cartea „Diversitate culturală în management. O abordare interregională”, 2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

A publicat peste cincizeci de articole în reviste de specialitate şi volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale, în calitate de autor sau coautor.

A urmat studiile postdoctorale la Academia Română din Bucureşti (tema de cercetare: Aspecte semiotice ale explicaţiei de tip economic).

Către pagina instituției

Ovidiu Aurel Ghiuță
Conferențiar Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

Cursuri predate:
Marketing
Managementul mărcii
Politici de marketing și comunicare economică
Management și marketing.

Domenii de interes:
Marketing
Branding management
Branding politic

Doctor din 2011 în marketing (România) și în științele managementului (Franța).

Membru în Senatul universității, vicepreședinte al Comisiei pentru activitatea didactică, asigurarea calității și dezvoltare academică. În perioada 2009-2010 a fost laureat al bursei de excelență Eiffel, nivel doctorat, acordată de Guvernul Franței.

A fost invitat ca trainer pentru diferite organizații internaționale de renume: Organisation Internationale de la Francohonie și Agence univsersitaire de la Francophonie.

Către pagina instituției

Silvia Făt
Lector Universitatea din București

Cursuri predate:
Managementul crizelor în educație
Pedagogie
Instruire și curriculă - Teorie și metodologie
Sociologia Educației

Silvia Făt este lector la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Universității din București. Ea este în prezent implicată în programe de formare continuă pentru profesori. Interesele profesionale sunt legate de dezvoltarea de proiecte educaționale în context european și românesc.

Ea este expert în educație și cercetător și oferă consultanță pentru diverse companii TIC / training în proiectarea curriculei, strategii de instruire și evaluare, management educațional.

Către CV

Proiecte editoriale

1

Cross-Cultural Management Journal

Obiectivul pe termen scurt este de a indexa jurnalul în categoria ISI și pe termen lung, de a obține un factor de impact reprezentativ.

2

Network Intelligence Studies

este dedicat sprijinirii nevoilor de colaborare între indivizi, companii, universități, organizații non guvernamentale și comunități, pentru a genera rezultate valoroase și inovatoare pentru umanitate ca un întreg.

3

SEA - Practical Application of Science

Unul dintre principalele obiective ale echipei editoriale este de a crea o unitate între teorie și empiric și de translare a percepției teoretice despre știință către partea aplicată, practică și utilă în organizații și mediul socio-economic.

4

Management Intercultural

Secțiunea specializată în limbile română și franceză a ”Cross-Cultural Management Journal”.

5

Editarea de cărți

Pe viitor ne propunem să susținem editarea unor lucrări de rezonanță majoră ale momentului. Cărţile care ne spun cum să fim mai eficienţi în afaceri inundă librăriile. Cele mai multe sunt uitate. Obiectivul nostru este de a susține acele titluri care schimbă modul de gândire.

6

Comunități virtuale de opinie BXB

Ne propunem să lansăm și să susținem bloguri științifice precum Inovare interorganizațională, Business x Business sau Design of innovation care să ofere dezbateri și știri din știință precum și aplicarea lor pe înțelesul tuturor. Blogurile aduc știința și inovarea mai aproape de utilizator și antreprenor.