TOP

Evenimentele FRIA

urmăresc să reunescă oameni de știintă din mediul academic, lideri de afaceri și profesioniști. În cadrul acestor evenimente au loc schimburi de informații și se împărtășesc idei creative și inovative, abordări, strategii și rezultate ale cercetărilor, se dezbat provocări întâlnite în practică precum și soluții adoptate.

Mai mult

retrospectiva evenimentelor

Conferința ”INTERDISCIPLINARY APPROACHES BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN METHODS”, IAȘI, 24-25 aprilie 2015

Conferenţiar Dr. Adriana MANOLICĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a susținut o prelegere sub tematica ”Școala altfel”

Mai mult

Conferința “THE CREATIVE POTENTIAL OF CROSS-CULTURAL KNOWLEDGE EXCHANGE”, Iasi, 4-5 aprilie 2014

În Aula Academiei Române din Iaşi au luat cuvântul profesori de înaltă clasă, reprezentanţi a unor instituţii de învăţământ de prestigiu.

Mai mult

Conferința ”COLLABORATIVE STRUCTURES vs. COMPETITION BETWEEN ORGANIZATIONS”, Pitești, 25-26 octombrie 2013

Conferința Colaborare vs. Competiție din seria de evenimente SEA, a fost organizată de publicația Cross-Cultural Management Journal cu sprijinul deosebit de valoros al Facultății Ştiinţe Economice din cadul Universității din Pitești, facultate care a jucat și rolul de gazdă a desfășurării evenimentului.

Mai mult

Atelier de lucru ”INOVAREA – CALEA SPRE SUCCES A COMPANIILOR DIN ROMÂNIA”, Iași, 6 aprilie 2013

Acesta a fost un eveniment pilot, inclus într-o serie de întâlniri, menit să coaguleze un nucleu de oameni și organizații și să pună bazele unor parteneriate colaborative. Workshop-ul Inovarea – calea spre succes a companiilor din România a supus spre dezbatere provocările și tendințele cu privire la importanța inovării în mediul de afaceri și identificarea posibilităților de dezvoltare prin inovare în regiunea nord-est.

Mai mult

Conferința ”NETWORK INTELLIGENCE”, IAȘI, 28-29 noiembrie 2014

Evenimentul academic găzduit de ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iași, a reunit participanți din România, din cele mai importante instituții de invățămând superior și centre de cercetare, precum şi din Germania, Franța (Sorbona), Emiratele Arabe, Uzbekistan și altele.

Mai mult

Conferința ”EMERGING TRENDS IN ETHICS EDUCATION AND ETHICAL CORPORATIONS”, Suceava, 21-23 iunie 2013

Plenul Conferinței s-a desfășurat în cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Conferința a fost structurată în două părți: în prima parte, reprezentanții instituțiilor partenere au transmis mesajele de bun gasit participanților și tot în aceasta primă parte, auditoriul a putut interacționa direct cu practicieni din mediul de afaceri.

Mai mult

Conferința ”MEDIUL ANTREPRENORIAL EUROPEAN: PREZENT ȘI PERSPECTIVE” / SND, Iași, 19-20 mai 2011

Conferința Share, Empower, Awareness (SEA) a fost organizată cu sprijinul deosebit de valoros al Școlii Doctorala de Economie, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul acestei conferințe, a fost organizat și găzduit în 19-20 mai 2011, a doua ediție a Seminarului Național Doctoral de Management & Marketing (SNDMM) cu tema Mediul antreprenorial european: prezent si perspective.

Mai mult

Conferința ”EXPLORING CREATIVITY: PRACTICES AND PATTERNS”, Brașov, 17-18 octombrie 2014

Abordarea celei de-a 6-a conferințe din seria SEA a fost multidisciplinară, participanții abordând o tematică largă din spectrul științelor socio-economice, științe medicale, istorie, drept și lingvistică.

Mai mult

SEMINARUL NAȚIONAL DOCTORAL ”EMERGING TRENDS ….”, Cacica, 22-23 iunie 2013

Pentru că marile conferințe nu se rezumă doar la ce se prezintă în cadrul lor, ci sunt centrate pe relaționare și legarea de prietenii, de parteneriate, în lipsa unui cadru formal, atelierul de lucru a puns în relație ideile și viziunile cercetătorilor și doctoranzilor cu arii de expertiză în multiple domenii. Acesta s-a desfășurat la pensiunea Casa Domnească din Cacica.

Mai mult

Editare si lansare volum, 2011

Volumul „Mediul antreprenorial european: prezent si perspective”, lansat în sala de conferinte a Scolii Doctorale din cadrul UAIC Iasi, vine in sprijinul cercetatorilor si studentilor in domeniul antreprenoriatului, managementului si marketingului, cat si celor care doresc sa-si formeze o imagine asupra universului si implicatiilor afacerii, a metodelor de lucru si a teoriilor care stau la baza administrarii acesteia. Recenzarea articolelor din revista este realizata de specialisti si practicieni din diferite domenii ale antreprenoriatului si stiintelor economice in general.

Mai mult