TOP

Jurnalele noastre:

Cross-Cultural Management Journal

ISSN-L: 2286 – 0452

cercetari aplicate in intercultural

Primul număr al jurnalului a apărut la finele anului 1999 sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Dumitru Zaiț, fondator al jurnalului. Publicația este editată bianual și neîntrerupt începând din 1999 până în prezent. Jurnalul gazduiește articole scrise de către autori provenind din mediul universitar și din lumea afacerilor sau din domeniul administrativ.


”Cross-Cultural Management Journal” (CMJ) are drept scop:

- să acționeze ca un eșafodaj pentru cercetarea interculturalității;

- să furnizeze un mecanism pentru anunțarea și publicarea rezultatelor cercetarilor din zona interculturalului;

- sa promoveze colaborarea activă între cercetători afiliați diverselor discipline;

- să asigure un cadru în care, absolvenții își pot vedea munca într-un context internațional


CMJ este dedicat sprijinirii nevoii de colaborare interculturală a mediului privat, a celui academic și a celui administrativ. Misiunea CMJ constă în crearea unei platforme colaborative de cercetare și aplicare în practică a rezultatelor științifice și în care, întreaga comunitate academică dar și sectorul economic, să se simtă bineveniți. În acest context, incurajăm crearea de punți între diferite sfere ale cunoașterii prin crearea unei conștiinte interculturale. Cu articole dintr-o gama largă de subiecte precum: inovarea interculturală și inter-organizațională, elemente de teoria managementului, politici și managementul resurselor umane, antreprenoriat și afaceri internaționale, antropologie, performanță interculturală, managementul cunoștintelor interculturale, metodologia trainingului intercultural, CMJ este captivant pentru a fi citit.

către pagina jurnalului

Management Intercultural

ISSN–L: 1454 – 9980

”Abordări interculturale” - jurnal exclusiv în limbile română și franceză

Editarea jurnalului ”Management Intercultural” începând din 2010 (de la numărul 22) este asumată de Departamentul Editorial al FRIA. De la acest moment se schimbă politica editorială a jurnalului. Una din direcțiile principale de acțiune ale Departamentului are în vedere diseminarea materialelor publicate pe plan internațional, astfel încât, începând cu anul 2012 (de la numărul 25) devine obligatorie pentru autori redactarea articolelor în limba engleză.


Implicit, denumirea jurnalului este tradusă în limba engleză și se impune înregistrarea titlului ”Cross-Cultural Management Journal” sub un nou cod ISSN atribuit de către Biblioteca Națională a României. În 2012 cele două publicații au o evoluție comună, Jurnalul ”Management Intercultural” diseminând către vorbitorii de limba română, iar ”Cross-Cultural Management Journal” către cei cunoscători ai limbii engleze, problematica specificitatii culturale, a abordarii interculturale în afaceri și management.


În anul următor, începând cu numărul 27, ”MI” și ”CMJ” devin două jurnale absolut distincte, cu o politică editorială și obiective diferite.

către pagina jurnalului

Sea - Practical Application of Science

ISSN–L: 2360 – 2554

The bridge between theoreticians and practitioners

Este un supliment periodic al ”CMJ”, fiind un jurnal specializat pe domeniul multidisciplinarității și diversității.

Jurnalul își propune să devină un forum de prestigiu pentru dezbateri multi și interdisciplinare, atât la nivel teoretic cât și practic, abordând problematici relevante la nivel național, regional sau internațional.

Unul dintre principalele obiective ale echipei editoriale este de a crea o unitate între teorie și empiric și de translare a percepției teoretice despre știință către partea aplicată, practică și utilă în organizații și mediul socio-economic.

”SEA - Practical Application of Science” încurajează cercetarea de înaltă ținută științifică care contribuie la lărgirea orizontului cunoașterii în domenii precum Economie, Management, Marketing, Studii de Comunicare, Sociologie, Psihologie, Comerț și Turism, Antropologie, Științe Politice, Lingvistică, Educație, Geografie Umană, Istorie sau Drept.

către pagina jurnalului

Network Intelligence Studies

ISSN–L: 2344 – 1712

The Science of Collaborative and Innovative potential

Este un supliment periodic al ”CMJ”, fiind un jurnal specializat în studiul rețelelor colaborative intra și interorganizaționale. Programul editorial al "Network Intelligence Studies", este dedicat sprijinirii nevoilor de colaborare între indivizi, companii, universități, organizații non guvernamentale și comunități, pentru a genera rezultate valoroase și inovatoare pentru umanitate ca un întreg.

Misiunea jurnalului este de a crea un mediu de învățare în care întreaga comunitate academică și sectorul economic să fie mai mult decât binevenite.

În cadrul acestei sarcini și în colaborare cu universități existente, actori economici și sociali, prioritatea "Network Intelligence Studies" este de a furniza programe și servicii, de a stimula discuțiile pe teme legate de crearea unei conștiințe inovatoare prin colaborare.

către pagina jurnalului