TOP

Câteva din obiectivele FRIA:

Promovarea ştiinţelor socio-economice
prin crearea unei unităţi între teoretic şi empiric, şi translarea percepţiei teoretice asupra ştiinţei către cea aplicativă, practică şi utilă organizaţiilor din mediul socio-economic;

Dezvoltarea conştiinţei de apartenenţă a cercetătorilor, absolvenţilor universitari şi studenţilor,
la un grup social cu înalte valori morale, civice şi profesionale, membrii acestui grup fiind caracterizaţi prin preocuparea spre excelenţă;

Promovarea colaborării adecvate
în viaţa organizaţională contemporană, ca normă a eficienţei;

Cercetarea şi diseminarea rezultatelor
în scopuri aplicative, practice şi utile societăţii, combaterea ideologizărilor, a cercetării strict teoretice, fără corespondent aplicativ şi practic şi a învăţării prin reproducere;

Consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică
din ţară şi străinătate; promovarea de bune relaţii cu mediul de afaceri din ţară;

Organizarea de activităţi
de cercetare ştiinţifică;

Acordarea asistenţei de specialitate şi sprijin financiar
în vederea editării de lucrări (cărţi, cursuri, caiete de aplicaţii, site-uri ştiinţifice în scopul promovării pe internet, etc.) şi altor publicaţii cu caracter ştiinţific de natură socio-economică;

Încurajarea cercetătorilor, absolvenţilor şi studenţilor
la efectuarea de studii de specializare, finanţarea stagiilor de documentare în ţară şi străinătate şi susţinerea participării acestora la conferinţe şi congrese interne şi internaţionale;

sisteme colaborative

Unul din obiectivele majore ale FRIA constă în facilitarea şi constituirea de reţele colaborative între cercetători, absolvenţi universitari, studenţi şi organizaţii ale mediului socio-economic şi dezvoltarea conştiinţei de apartenenţă a cercetătorilor, absolvenţilor universitari şi studenţilor, la un grup social cu înalte valori morale, civice şi profesionale, membrii acestui grup fiind caracterizaţi prin preocuparea spre excelenţă.

Poduri între învățământ-sectorul afacerilor
Nevoile societății, provocările care confruntă omenirea la nivel global nu pot fi depășite fără găsirea soluțiilor prin parteneriate între sectorul comercial și cel academic, rețele în care afacerile se constituie ca poduri între știință și consumatorul final.
Știința este capabilă să furnizeze soluții pentru multe probleme ale umanității iar companiile pot transforma ideile sclipitoare în produse comerciale de succes.
Investiția în știință se regăsește în beneficii reale, economice. Furnizorul de produse sau inițiatorul de procese de afaceri inovative, de performanță sporită, vor obține profit ridicat și vor crea locuri de muncă.

Reţele de inovare interorganizaţională (BXB)
Pornind de la analize și descoperiri științifice recente cu impact practic, demersul FRIA constă în educarea oamenilor în acord cu importanța precum și a potențialului oferit de știință pentru modelarea lumii, a prezentului și a viitorului. Investiția în știință poate furniza profit pe termen scurt sau poate aduce prosperitate pe termen lung.
Conectarea sau parcurgerea unui drum dificil, între apariția unei idei noi și producerea efectelor acestei idei în societate, se pot realiza în cadrul rețelelor colaborative pentru inovare interorganizațională.

Acțiunile FRIA

Direcțiile de activitate al fundaţiei cuprind următoarele: